Dla nauczycieli

Materiały, informacje, pliki

Zarządzenie Dyrektora szkoły ws. konsultacji dla uczniów od 1.06.2020

List Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne do Dyrektorów i Nauczycieli ws. wątpliwości dotyczących wypłaty godzin ponadwymiarowych w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne w sprawie organizowania pracy szkół z dnia 25.03.2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

25 marca br. znowelizowaliśmy rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493).

Nowe rozwiązania ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Najważniejsze z nich dotyczą: możliwości bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, podejmowania zdalnie decyzji przez rady pedagogiczne, zmian w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwości składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół.

W załączeniu przekazuję Państwu nowelę rozporządzenia oraz komunikat MEN omawiający najważniejsze zmiany. Proszę o udostępnienie tych materiałów nauczycielom z Państwa placówki.

Z poważaniem
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2019/2020 z dnia 25 marca 2020 r.

Zadania domowe w Librus Synergia – przewodnik

https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/zadania-domowe-w-synergii-przewodnik

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty


Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content