Omikron

Nasza szkoła bierze udział w elektronicznej rekrutacji z wykorzystaniem systemu Omikron od 17 maja 2021.
Rejestracja do systemu Omikron dla wszystkich kandydatów odbywać się będzie z wykorzystaniem numeru PESEL. Możliwość wprowadzenia do systemu rekrutacyjnego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej udostępniona zostanie wraz z rozpoczęciem rekrutacji.
https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action

Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosku elektronicznie w systemie Omikron

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie OMIKRON wypełniony, wydrukowany, podpisany przez rodzica/opiekuna i zeskanowany wniosek prosimy o przesłanie na adres: rekrutacja.zs.swiatniki@gmail.com

Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content