Erasmus +

Informacje, wydarzenia, bądź na bieżąco!

Zespół Szkół w Świątnikach Górnych jako Organizacja Wysyłająca realizuje

PROJEKT MOBILNOŚCI KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ POD NAZWĄ

„ Na drodze do rozwoju kompetencji „

O NUMERZE 2020-1-PL01-KA101-080565

W RAMACH PROJEKTU

„Mobilność kadry edukacji szkolnej „

REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS +

Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 20.295,00 EURO

Cele projektu:

  • zaspokojenie potrzeb edukacyjnych zatrudnionej kadry poprzez zaoferowanie atrakcyjnej formy doskonalenia
  • zwiększenie europejskiego potencjału szkoły w zakresie doskonalenia kadry jak i pracy z uczniem
  • skonfrontowanie posiadanej wiedzy i wymiany doświadczeń uczestników z Włochami i innymi uczestnikami kursów z pozostałych krajów UE
  • podniesienie kompetencji językowych i zawodowych uczestników
  • nabycie umiejętności funkcjonowania w obcojęzycznym i wielokulturowym środowisku oraz poznanie kultury pracy w innym kraju UE

Partner:

Partnerem zagranicznym projektu jest włoska firma, Associazione Artistica Culturale „A Rocca” , która jest włoską instytucją mającą swoją siedzibę w północnej części Sycylii, jest to dynamicznie rozwijająca się instytucja działająca w sferze szkoleń, doskonalenia zawodowego, integracji społecznej, przeciw działania bezrobociu i nauki języków obcych zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. „A Rocca” działa również w obszarze badań, planowania oraz programów europejskich w szczególności koncentrując swoją uwagę w sferze upowszechniania edukacji ustawicznej i minimalizowania bezrobocia.

Głównym celem działalności włoskiego Partnera jest rozwój i promocja szkolenia zawodowego, mobilności wśród młodzieży i dorosłych, edukacji międzykulturowej i europejskiej oraz doradztwo w zakresie wdrażania i zarządzana projektami UE na terenie Sycylii. Specjalizuje się w działaniach w obszarze Erasmus + oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W poczet działań realizowanych przez instytucję zaliczyć należy następujące aktywności:

organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów i absolwentów z licznych krajów Europy na terenie Sycylii;

rozwijanie europejskich kompetencji społecznych i zawodowych młodzieży i osób dorosłych; – szkolenia nauczycieli i trenerów;

działania na rzecz rozwoju Europejskiego Wymiaru w Edukacji i badania.

Szczególnie istotnym aspektem znajdującym odzwierciedlenie w działaniach A Rocca jest doskonalenie w obszarze kluczowych kompetencji oraz działalność na rzecz rozwoju sektora kształcenia zawodowego w UE. Powyższe realizowane jest poprzez realizację staży dla uczniów oraz jobshadowing dla kadr z systemu kształcenia zawodowego. A Rocca posiada doskonale wyszkoloną kadrę o wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu, realizowaniu oraz wdrażaniu projektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze Life Long Learning (blisko 15-letnie dośw. kadry kierowniczej) oraz Erasmus+.

Celem A Rocca jest organizowanie staży zawodowych, które  wychodzą naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczestników i dają im szansę zastosowania nabytej wiedzy w praktyce oraz rozwinięcie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych. Pozwala to uczestnikom być bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy w przyszłości.


Erasmus +
https://m.facebook.com/EProjectConsult/

https://www.facebook.com/erasmuspolska

Raport partnera:

Galeria zdjęć:

Ulotka upowszechniająca mobilność:

Działania projektowe, które zostały zrealizowane to:

udział w kursach poprzedzony był rekrutacją zgodnie z regulaminem oraz przygotowaniem pedagogicznym, kulturowym i językowym przed wyjazdem dla zrekrutowanych uczestników. Nauczyciele otrzymali stosowne zaświadczenia po ich ukończeniu.

Uczestnicy zostali zakwaterowani i poznali swojego opiekuna reprezentującego partnera, regulamin pobytu i interesujące ich kwestie organizacyjne, została zrealizowana wycieczka po mieście stażu – Katania – Włochy.

Podczas pobytu kadra uczestniczyła w wycieczce Katania – Etna – Taormina – Katania.

Zostały zrealizowane wszystkie zadania zawarte w projekcie zgodnie z założeniami. Udział kadry na 3 kursach: Teaching is Communication: Tools to make teaching and training more effective (5 osób), CLIL is Practice- a training aiming at the creation of interactive lessons using foreign languages (5 osób), T&T: Teaching and Technology for European Teachers (5 sób).
Szkolenia odbyły się w Katanii we Włoszech.
Zrealizowaliśmy 15 mobilności.

Rezultaty:

Przemiany w doskonaleniu zawodowym nauczycieli to wynik transformacji zachodzącej w systemie oświaty. Obecna sytuacja w edukacji stawia przed nauczycielami wyzwania, których realizacja zależy od tego, czy nauczyciele zechcą wzbogacać wiedzę
i umiejętności, aby im sprostać. Zarówno w obrębie podnoszenia kwalifikacji kadry istnieje realna potrzeba aby stwarzać szansę na atrakcyjne możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych adekwatne do współczesnych potrzeb rynku pracy i naszej placówki. Ponadto jakość kadr w oświacie jest podstawowym czynnikiem warunkującym pełną realizację funkcji szkoły z czego wnioskodawca zdawał sobie sprawę. Doskonalenie zawodowe nauczycieli znacznie zyskało na znaczeniu w ciągu ostatnich lat.

Doskonalenie kwalifikacji poprzez udział w projekcie dotyczył kadry nauczycielskiej. Szkolnictwo systemowo wymaga zmian, dostosowania się do szybkiego tempa w rozwoju technologicznym, gospodarczym i my jako placówka także dostrzegamy tę potrzebę. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia kompetencji, wiedzy i umiejętności co przekłada się bezpośrednio na podniesienie atrakcyjności Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali Europass Mobilności i certyfikaty potwierdzające udział w wybranych kursach.

Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content