Erasmus +

Informacje, wydarzenia, bądź na bieżąco!

Zespół Szkół w Świątnikach Górnych jako Organizacja Wysyłająca realizuje

 PROJEKT MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ
NA STAŻACH ZAGRANICZNYCH POD NAZWĄ
„Kompetencje, wiedza, umiejętności, doświadczenie”
O NUMERZE 2019-1-PL01-KA102-064087
W RAMACH PROJEKTU
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów  i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW POWER NA ZASADACH PROGRAMU ERASMUS + SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 381.905,24 zł i obejmuje dofinansowanie w proporcji 94,29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa.

W wyniku realizacji  dwuletniego projektu w latach 01.09.2019 – 31.08.2021 „Kompetencje, wiedza, umiejętności, doświadczenie” 50 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach: technik lotniskowych służb operacyjnych, mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych odbędzie 2 tygodniowy zagraniczny staż we włoskich warsztatach samochodowych oraz na lotnisku we Włoszech na Sycylii w Katanii oferujących wysoki standard usług na stanowiskach odpowiadających zdobywanemu zawodowi. Uczniowie będą podzieleni na dwie 25 osobowe grupy. Pierwsza grupa odbędzie staż w dniach od 27 kwietnia do 8 maja 2020r.

Przewiduje się 2 opiekunów na grupę.

Głównym celem projektu jest:

– podniesienie poziomu kompetencji zawodowych poprzez zdobycie praktyki i doświadczenia w oparciu o europejskie standardy

– zdobycie praktycznych umiejętności i kompetencji mających na celu rozwój osobisty i zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie

– doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języków obcych

– przygotowanie młodych ludzi do życia w świecie, w którym dokonują się dynamiczne zmiany cywilizacyjne.

Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 7:00 do 12:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content