Doświadczenie przez praktykę – Erasmus +

Informacje, wydarzenia, bądź na bieżąco!

Zespół Szkół w Świątnikach Górnych jako Organizacja Wysyłająca realizuje


PROJEKT MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ NA STAŻACH ZAGRANICZNYCH POD NAZWĄ

Doświadczenie przez praktykę

O NUMERZE  2020-1-PL01-KA102-080258
W RAMACH PROJEKTU

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA ZASADACH PROGRAMU ERASMUS +, SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA MIĘDZYNARODOWE

Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 458513,26 zł

Cele:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zaw. oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez 59 uczniów, które w niedalekiej przyszłości mogłyby się przyczynić do podniesienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia w Polsce oraz na terenie całej UE, w okresie 0l.09.2020-31.12.2022.

Realizacja projektu ma ponadto na celu:

— podniesienie na wyższy poziom kształcenia w powiecie krakowskim;

— zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników projektu;

— zwiększenie praktycznych umiejętności uczniów w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy;

— zwiększenia konkurencyjności uczniów na rynku europejskim;

— zwiększenie efektywności w poszukiwaniu nowych doświadczeń  i ciągłego poszerzenia wiedzy oraz kompetencji potrzebnych do samodoskonalenia swoich umiejętności;

— kształtowanie świadomości europejskiej;

— dostosowanie treści kształcenia zaw. do potrzeb zmieniającego się r. pracy;

— wzmocnienie pewności siebie uczestników projektu pomagające w swobodnym poruszaniu się na europejskim r. pracy;

— zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społ., jęz. oraz kulturowych uczniów szkoły, a to może skutkować szybszą możliwością znalezienia pracy;

— wzbogacenie szkoły oraz podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym, co może skutkować zwiększeniem zainteresowania wśród młodzieży i pozyskaniem nowych uczniów chcących się rozwijać w kierunku kształcenia zaw. Cele te, osiągnięte dzięki umiędzynarodowieniu kształcenia w naszej szkole, są zbieżne z celami Erasmus Plus, określonymi w Przewodniku po Programie:

– przyczyniają się do podniesienia poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy;

– przyczyniają się do poprawy znajomości języków obcych oraz promowania różnorodności językowej i kulturowej w UE;

– poszerzają międzynarodowy wymiar szkolenia i kształcenia.

Cele projektu są też spójne z celami strategicznymi nowego zakresu ramowego współpracy europejskiej w zakresie edukacji i szkoleń „Edukacja i szkolenia 2020″:

  • realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności,
  • poprawa jakości i skuteczności kształcenia oraz szkoleni,
  • promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiego.

Partner:

Partnerem zagranicznym projektu jest włoska firma, Associazione Artistica Culturale „A Rocca” , która jest włoską instytucją mającą swoją siedzibę w północnej części Sycylii, jest to dynamicznie rozwijająca się instytucja działająca w sferze szkoleń, doskonalenia zawodowego, integracji społecznej, przeciw działania bezrobociu i nauki języków obcych zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. „A Rocca” działa również w obszarze badań, planowania oraz programów europejskich w szczególności koncentrując swoją uwagę w sferze upowszechniania edukacji ustawicznej i minimalizowania bezrobocia.

Głównym celem działalności włoskiego Partnera jest rozwój i promocja szkolenia zawodowego, mobilności wśród młodzieży i dorosłych, edukacji międzykulturowej i europejskiej oraz doradztwo w zakresie wdrażania i zarządzana projektami UE na terenie Sycylii. Specjalizuje się w działaniach w obszarze Erasmus + oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W poczet działań realizowanych przez instytucję zaliczyć należy następujące aktywności:

-organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów i absolwentów z licznych krajów Europy na terenie Sycylii;

– rozwijanie europejskich kompetencji społecznych i zawodowych młodzieży i osób dorosłych; – szkolenia nauczycieli i trenerów;

– działania na rzecz rozwoju Europejskiego Wymiaru w Edukacji i badania.

Szczególnie istotnym aspektem znajdującym odzwierciedlenie w działaniach A Rocca jest doskonalenie w obszarze kluczowych kompetencji oraz działalność na rzecz rozwoju sektora kształcenia zawodowego w UE. Powyższe realizowane jest poprzez realizację staży dla uczniów oraz jobshadowing dla kadr z systemu kształcenia zawodowego. A Rocca posiada doskonale wyszkoloną kadrę o wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu, realizowaniu oraz wdrażaniu projektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze Life Long Learning (blisko 15-letnie dośw. kadry kierowniczej) oraz Erasmus+.

Celem A Rocca jest organizowanie staży zawodowych, które  wychodzą naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczestników i dają im szansę zastosowania nabytej wiedzy w praktyce oraz rozwinięcie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych. Pozwala to uczestnikom być bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy w przyszłości.

Raport partnera:

https://drive.google.com/file/d/11pF7NKSVk0GLOreZJvkwIK9FoIxfKdTH/view

Galeria zdjęć:

Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content