2023 Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Informacje, wydarzenia, bądź na bieżąco!

Zespół Szkół w Świątnikach Górnych jako Organizacja Wysyłająca realizuje

w ramach programu Erasmus+ akredytowany projekt o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000126551

w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

W programie Erasmus+ osoby uczące się zawodu oraz absolwenci mogą zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności językowe, odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Ponadto możliwe jest także uczestnictwo w konkursach umiejętności zawodowych organizowanych w krajach biorących udział w programie Erasmus+ oraz w krajach partnerskich.

Cele Projektu:

 • Podniesienie konkurencyjności Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych poprzez umiędzynarodowienie i wzbogacenie oferty edukacyjnej o mobilności zagraniczne.
 • Podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych
 • Nabycie przez Zespół Szkół w Świątnikach Górnych doświadczenia w zakresie realizacji projektów międzynarodowych do roku 2026.
 • Podniesienie kompetencji zawodowych oraz międzykulturowych;
 • Podniesienie poziomy wiedzy nt. Unii Europejskiej;
 • Podniesienie kompetencji językowych.

REKRUTACJA DO PROJEKTUREALIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH W SEWILLI

Grudzień był w tym roku dla wielu naszych uczniów miesiącem wyjątkowym. Po pierwsze mogli doskonalić swoje umiejętności i kompetencje dzięki praktykom zawodowym, a po drugie robić to w bardzo atrakcyjnej aurze pogodowej i gorącym andaluzyjskim Słońcu.

Już po raz kolejny, dzięki współfinansowaniu ze środków europejskich uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w praktykach zawodowych organizowanych za granicą w ramach programu Erasmus+. Miejscem docelowym była Sewilla w Hiszpanii. Praktyki odbywały się od 4 do 15 grudnia 2023 roku.

W mobilności organizowanej w obszarze kształcenie i szkolenie zawodowe wzięło udział łącznie 30 uczniów naszej szkoły (23 uczniów z projektu 2023 Akcja 1. Mobilność Edukacyjna Osób oraz 7 uczniów z projektu 2022 Akcja 1. Mobilność Edukacyjna Osób). Wyjazd poprzedzony były zajęciami mającymi na celu przygotowanie językowe (j. angielski i j. hiszpański), kulturowe i pedagogiczne uczniów do realizacji międzynarodowej mobilności.

Uczestnikami byli uczniowie technikum na kierunkach: techniki logistyk i technik lotniskowych służb operacyjnych. Przyszli logistycy przyuczali się do zawodu realizując praktyki w różnych punktach handlowych, gdzie byli odpowiedzialni za właściwą dystrybucję towarów.

Uczniowie z kierunku lotniczego pod okiem pracowników CEAE – Centro de Estudios Aeronáuticos doskonalili swoje umiejętności obserwując pracę lotniskowych służb operacyjnych na lotnisku w Sewilli, zapoznając się z funkcjonowaniem miejscowego aeroklubu oraz dawnej bazy lotniczej Tablada. Niezapomnianym przeżyciem była również możliwość pilotowania symulatora lotu Heron Fly. Można było poczuć się jak w kokpicie samolotu Airbus A320.

Cele realizowanego projektu, to nie tylko doskonalenie zawodowe uczniów, ale także umożliwienie im poznawania nowych kultur. Dlatego też, w wolnym czasie uczestnicy mobilności miele wiele okazji do zwiedzania dziedzictwa kulturowego Andaluzji. Zorganizowane zostały wycieczki do Kadyksu oraz Kordoby, a i sama Sewilla miała do zaoferowania mnóstwo atrakcji.

Dzięki zrealizowanej mobilności osiągnięte zostały zakładane w projekcie cele:

 • podniesienie konkurencyjności Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych poprzez umiędzynarodowienie i wzbogacenie oferty edukacyjnej o mobilności zagraniczne;
 • podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych;
 • podniesienie u uczniów kompetencji zawodowych oraz międzykulturowych;
 • podniesienie poziomu wiedzy nt. Unii Europejskiej;
 • podniesienie kompetencji językowych.

Sukces zrealizowanego przedsięwzięcia sprawia, że celem naszej szkoły będzie chęć uczestnictwa w kolejnych projektach międzynarodowych współfinansowanych ze środków europejskich.

Zapraszamy do galerii zdjęć ze zrealizowanej mobilności!


Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska, ani podmiot udzielający dotacji nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Staż towarzyszący (tzw. job shadowing) kadry Zespołu Szkół w Sewilli

W ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000126551 dwoje nauczycieli naszej szkoły miało możliwość realizacji praktycznego doświadczenia edukacyjnego (tzw. stażów towarzyszących, ang. job shadowing). W mobilności wzięli udział: Jadwiga Drzazgowska – nauczyciel języka angielskiego zawodowego oraz Łukasz Szczerbiński – wicedyrektor szkoły.

Celem tej mobilności było przede wszystkim zdobycie przez pracowników zaangażowanych w proces kształcenia zawodowego, wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania i realizacji systemu kształcenia zawodowego w Hiszpanii.

Projekt realizowany był od 4 do 8 grudnia 2023 roku w Sewilli (Hiszpania). Przez pięć dni nauczyciele mieli możliwość obserwowania i poznawania praktycznego funkcjonowania dwóch placówek edukacyjnych w Sewilli: Colegio Salesianos Santísima Trinidad oraz Esculas Profesionales Sagrada Familia (SAFA) – odpowiedniki polskich szkół średnich. 

Pracownicy kadry pedagogicznej zostali zapoznani z organizacją pracy szkoły, organizacją warsztatów i praktyk zawodowych oraz ogólnym systemem edukacji w Hiszpanii. W trakcie mobilności nawiązane zostały kontakty z nauczycielami z Sewilli oraz innymi nauczycielami z polskich szkół, biorącymi udział w tego typu projekcie. Podczas wielu rozmów i spotkań była okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz wnioskami na temat różnic w funkcjonowaniu szkolnictwa zawodowego w Polsce i w Hiszpanii.

Realizacja mobilności przyczyniła się do osiągnięcia następujących efektów przez kadrę pedagogiczną:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych dzięki poznaniu innego modelu systemu edukacji i organizacji kształcenia zawodowego;
 • zapoznanie się z nowoczesnym wyposażeniem pracowni oraz warsztatów maszynowych;
 • wzmocnienie kompetencji społecznych oraz międzykulturowych;
 • nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz sieci kontaktów z innymi nauczycielami;
 • podniesienie kompetencji cyfrowych;
 • podniesienie kompetencji językowych z języka angielskiego i hiszpańskiego;
 • nabycie umiejętności pracy zespołowej i komunikacji w grupie międzynarodowej.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska, ani podmiot udzielający dotacji nie ponosi za nie odpowiedzialności.


Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content