2022 Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Informacje, wydarzenia, bądź na bieżąco!

Zespół Szkół w Świątnikach Górnych jako Organizacja Wysyłająca realizuje

w ramach programu Erasmus+ akredytowany projekt o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000126551

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób

W programie Erasmus+ osoby uczące się zawodu oraz absolwenci mogą zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności językowe, odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Ponadto możliwe jest także uczestnictwo w konkursach umiejętności zawodowych organizowanych w krajach biorących udział w programie Erasmus+ oraz w krajach partnerskich.

Cele Projektu:

  • Podniesienie konkurencyjności Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych poprzez umiędzynarodowienie i wzbogacenie oferty edukacyjnej o mobilności zagraniczne.
  • Podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych
  • Nabycie przez Zespół Szkół w Świątnikach Górnych doświadczenia w zakresie realizacji projektów międzynarodowych do roku 2026.
  • Podniesienie kompetencji zawodowych oraz międzykulturowych;
  • Podniesienie poziomy wiedzy nt. Unii Europejskiej;
  • Podniesienie kompetencji językowych.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content