Projekty

Zespół Szkół w Świątnikach Górnych jako Organizacja wysyłająca realizuje PROJEKT MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ NA STAŻACH ZAGRANICZNYCH POD NAZWĄ „Kompetencje, wiedza, umiejętności, doświadczenie” O NUMERZE 2019-1-PL01-KA102-064087 W RAMACH PROJEKTU „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów  i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW Programu Wiedza Edukacja Rozwój NA ZASADACH PROGRAMU ERASMUS + SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt  dedykowany jest dla 50 uczniów kształcących się w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych, mechanik i elektromechanik w latach 2020 – 2021.

Uczestnikami projektu zostaną uczniowie klas o następujących profilach zawodowych:

– technik lotniskowych służb operacyjnych (2 wyjazdy po 9 osób)

–  elektromechanik (2 wyjazdy po 6 osób)

– mechanik (2 wyjazdy po 10 osób)

 Kraj docelowy miejsc stażu uczniów to Włochy (Sycylia). Uczniowie odbywać będą praktyki w miejscowości Katania.

Uczestnictwo w tym projekcie edukacyjnym umożliwi przygotowanie młodych ludzi do życia w świecie, w którym dokonują się dynamiczne zmiany cywilizacyjne.

 „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów  i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” to droga  do nabywania i  rozwijania nowych, niezbędnych umiejętności i kompetencji kluczowych na rynku pracy w zakresie:

–  przedsiębiorczości

– wielojęzyczności

– umiejętności uczenia się

– obywatelskim

– świadomości i ekspresji kulturowej

– rozumienia i tworzenia informacji

– technologii i inżynierii

Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content