Spółdzielnia uczniowska

„Precel&Buła” - Sklepik

Spółdzielnia Uczniowska „Precel&Buła”

Uczniowie Liceum w dniu 13.12.2017 – założyli Spółdzielnię uczniowską „Precel&Buła”.

Swoją działalność rozpoczęli 2.01.2018.

Podczas pracy w spółdzielni uczniowskiej uczeń ma możliwość skonfrontowania swoich marzeń z rzeczywistością, spróbować swoich sił w załatwianiu „dorosłych spraw”(zakup towarów, organizacja pracy) oraz zdobyć doświadczenia, mając oparcie w opiekunach spółdzielniuczniowskich, szkole, członkach i pracownikach spółdzielni dorosłych.

Celem działalności spółdzielni uczniowskiej jest:

  • kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej,
  • prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej, usługowej, wytwórczej i hodowlanej na rzecz szkoły i uczniów,
  • kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania wypracowanej nadwyżki bilansowej,
  • organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb członków,
  • propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym.

Przedmiotem działania spółdzielni uczniowskich jest m.in.:

  • kupowanie, wyrabianie i przetwarzanie oraz sprzedaż na terenie szkoły artykułów służących zaspokajaniu potrzeb uczniów i pracowników szkoły,
  • propagowanie idei i zasad spółdzielczych w środowisku szkolnym i lokalnym,
  • organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych z uczestnictwem uczniów szkoły.

„Precel&Buła” – Sklepik

Czynny Pn – Pt: na każdej PRZERWIE od 7.25 do 15.20

ZAPRASZAMY !!!

Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content