REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że najpóźniej do 15 lipca osoby zakwalifikowane powinny potwierdzić wolę przyjęcia poprzez dostarczenie oryginałów następujących dokumentów:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie u wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Dodatkowe niezbędne dokumenty:

Szkoła Branżowa I stopnia : zaświadczenie lekarskie i umowa o pracę z pracodawcą

Technikum Logistyki lotniczej: zaświadczenie lekarskie

W przypadku braku oryginałów wymienionych wyżej dokumentów kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

Lista osób przyjętych, którzy potwierdzili wolę nauki w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych zostanie podana do publicznej wiadomości 16 lipca ok. godz. 11:00


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 17 lipca 2024 r. rusza rekrutacja uzupełniająca za pośrednictwem systemu Omikron. Do 24 lipca można składać ponownie wnioski o przyjęcie do szkół posiadających wolne miejsca.

Cały proces rekrutacji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sytemu Omikron.

Lista osób zakwalifikowanych z rekrutacji uzupełniającej zostanie podana do publicznej wiadomości 30 lipca ok. godz. 12:00.

Szczegółowa oferta naszej szkoły i zasady rekrutacji dostępne są w zakładce REKRUTACJA

Z poważaniem,
Komisja Rekrutacyjna

Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content