Staż towarzyszący (tzw. job shadowing) kadry Zespołu Szkół w Sewilli

W ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000126551 dwoje nauczycieli naszej szkoły miało możliwość realizacji praktycznego doświadczenia edukacyjnego (tzw. stażów towarzyszących, ang. job shadowing). W mobilności wzięli udział: Jadwiga Drzazgowska – nauczyciel języka angielskiego zawodowego oraz Łukasz Szczerbiński – wicedyrektor szkoły.

Celem tej mobilności było przede wszystkim zdobycie przez pracowników zaangażowanych w proces kształcenia zawodowego, wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania i realizacji systemu kształcenia zawodowego w Hiszpanii.

Projekt realizowany był od 4 do 8 grudnia 2023 roku w Sewilli (Hiszpania). Przez pięć dni nauczyciele mieli możliwość obserwowania i poznawania praktycznego funkcjonowania dwóch placówek edukacyjnych w Sewilli: Colegio Salesianos Santísima Trinidad oraz Esculas Profesionales Sagrada Familia (SAFA) – odpowiedniki polskich szkół średnich. 

Pracownicy kadry pedagogicznej zostali zapoznani z organizacją pracy szkoły, organizacją warsztatów i praktyk zawodowych oraz ogólnym systemem edukacji w Hiszpanii. W trakcie mobilności nawiązane zostały kontakty z nauczycielami z Sewilli oraz innymi nauczycielami z polskich szkół, biorącymi udział w tego typu projekcie. Podczas wielu rozmów i spotkań była okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz wnioskami na temat różnic w funkcjonowaniu szkolnictwa zawodowego w Polsce i w Hiszpanii.

Realizacja mobilności przyczyniła się do osiągnięcia następujących efektów przez kadrę pedagogiczną:

  • podniesienie kwalifikacji zawodowych dzięki poznaniu innego modelu systemu edukacji i organizacji kształcenia zawodowego;
  • zapoznanie się z nowoczesnym wyposażeniem pracowni oraz warsztatów maszynowych;
  • wzmocnienie kompetencji społecznych oraz międzykulturowych;
  • nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz sieci kontaktów z innymi nauczycielami;
  • podniesienie kompetencji cyfrowych;
  • podniesienie kompetencji językowych z języka angielskiego i hiszpańskiego;
  • nabycie umiejętności pracy zespołowej i komunikacji w grupie międzynarodowej.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska, ani podmiot udzielający dotacji nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content