Zapytanie ofertowe – operator wózków widłowych

Zapytanie ofertowe 1/2021

Przedmiotem zamówienia jest:


1. świadczenie na rzecz Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Szkolenia pt.: Zasady obsługi urządzeń transportu bliskiego wraz z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB)- operator wózków widłowych – dla uczniów Technikum Logistycznego, w ramach projektu „ Poprawa jakości kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. realizowany przez Gminę Świątniki Górne – Zespół Szkół w Świątnikach Górnych w ramach Osi priorytetowej 10 – Wiedza i Kompetencje, działania 10.2 – Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 – Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

2. kurs będzie odbywał się w siedzibie ZS w Świątnikach Górnych na ulicy Fr. Bielowicza 20;

3. zapewnienie uczestnikom szkolenia, materiałów szkoleniowych, oraz wózka widłowego podczas zajęć praktycznych i egzaminu; (grupa 15 osób)

4. Realizacja powyższego szkolenia musi odbyć się od 11.05.2021-11.06.2021


Ofertę  należy złożyć do 07 maja 2021 r. do godz. 14:00 w sekretariacie szkoły na ulicy Fr. Bielowicza 20; 32-040 Świątniki Górne lub przesłać na adres email: zs.swiatniki@gmail.com

W części załączniki zamieszczone zostały:

  1. Formularz ofertowy- zał. Nr 1

Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content