Kolejna edycja kursu prawa jazdy ruszyła!

Rusza kolejny kurs na prawo jazdy kat.”B”. Osoby, które złożyły formularze w wyznaczonym terminie, zostały przyjęte, a termin pierwszego spotkania zostanie im podany na email, który był w formularzu.. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość bezpłatnego uczestniczenia w kursie w ramach programu  „Poprawa jakości kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość”,
który jest  realizowany w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt ten realizowany jest przez Gminę Świątniki Górne – Zespół Szkół w Świątnikach Górnych w ramach Osi priorytetowej 10 – Wiedza i Kompetencje, działania 10.2 – Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 – Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content