Uczniowie szkoły branżowej wracają na praktyki zawodowe!

Od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku tj. od 29 czerwca uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy, w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z wizytatorami Oddziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie:

1. Panem Andrzejem Janczym, tel. 12 448 11 41

2. Panem Sebastianem Bielakiem, tel 12 448 11 41

3. Panią Małgorzata Kolbusz, tel. 12 448 11 58

Sekretariat Zespołu Szkół czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W sprawach pilnych prosimy kontakt telefoniczny.

Skip to content